Welkom op de website van How-2-Learn

IMG_20150420_200826201

How-2-Learn is gevestigd in Sliedrecht en verzorgt studievaardigheidscursussen “Snel leren = leuk leren” en Op weg naar Snel leren = leuk leren.

Voor leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs met lees-, spelling- en/of rekenproblemen heeft How-2-Learn de kennis en kunde in huis om deze leerlingen  individueel te begeleiden.

 

Snel leren = leuk leren”

Meer leren in minder tijd en toch beter onthouden, welke jongere wil dat nou niet. Met het aanleren van de juiste studievaardigheden krijg je meer grip op je huiswerk.  Zo leer je 2-4x sneller lezen, samenvatten met behulp van mindmaps en beter onthouden dankzij geheugentechnieken. Ook plannen en organiseren komen uitgebreid aan bod.

 

OP WEG NAAR Snel leren = leuk leren

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen een grote stap.  Met basiskennis over agenda gebruik en studievaardigheden voelt een leerling zich minder onzeker en wordt deze overgang minder groot.

De cursus is los van de cursus “Snel leren = leuk leren” te volgen.

Workshop Snellezen en mindmappen voor volwassenen

Speciaal voor volwassenen die veel moeten lezen voor studie en/of beroep is deze workshop ontwikkeld. In drie bijeenkomsten komen naast snellezen en mindmappen ook andere zaken aan de orde die ervoor zorgen dat je tijd bespaart.

Rekenhulp voor leerlingen uit het vo en voor volwassenen die een opleiding volgen.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten in het schooljaar 2015-2016 een rekenexamen afleggen. Ook al telt het resultaat nog niet op alle niveaus mee, het zorgt voor veel onrust. Wat moet mijn kind beheersen om de toets op referentieniveau 2F of 3F te halen? Hoe kunnen wij ons kind helpen en is hulp van buiten nodig? Kan mijn kind een aangepast examen doen?

How-2-Learn is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kan hulp bieden bij de voorbereidingen op het rekenexamen.

 

Individuele ondersteuning bij lees-, spelling- of rekenproblemen.

Sommige leerlingen hebben een extra steuntje in de rug nodig tijdens hun schoolloopbaan. Zij hebben onvoldoende aan de hulp die zij op school krijgen en zijn gebaat bij individuele begeleiding.

Bij How-2-Learn wordt deze individuele begeleiding aangeboden. Samen met de ouders en het kind/ de jongere kijken we welke hulpvraag er is en gaan we aan de slag. Door jarenlange ervaring in het basis en voortgezet onderwijs kan uitstekend aangesloten worden bij het ontwikkelingsniveau van uw kind. Ook is er voldoende kennis aanwezig over dyslexie en dyscalculie. Indien nodig wordt contact opgenomen met de school van uw kind, om de hulp nog beter aan te laten sluiten.

 

logo_staand

 

Hermy van Eck
dyslexie- en rekenspecialist