Welkom op de website van How-2-Learn

IMG_20150420_200826201

How-2-Learn is eigendom van Hermy van Eck en is gevestigd in Sliedrecht.  Als docent, groepsleerkracht en dyslexiespecialist heeft zij veel ervaring.

Meer informatie over Hermy van Eck

Snel leren = leuk leren”

Meer leren in minder tijd en toch beter onthouden, welke jongere wil dat nou niet. Met het aanleren van de juiste studievaardigheden krijg je meer grip op je huiswerk.  Zo leer je 2-4x sneller lezen, samenvatten met behulp van mindmaps en beter onthouden dankzij geheugentechnieken. Ook plannen en organiseren komen uitgebreid aan bod. Hermy van Eck van How-2-Learn is gecertificeerd trainer voor deze cursus.

Meer informatie over “Snel leren = leuk leren”

 

Brugklastraining

De overgang van de basisschool naar het voortgezet onderwijs is voor veel leerlingen een grote stap.  Een goede voorbereiding op deze nieuwe fase is belangrijk. Zelfverzekerd starten in de brugklas: How-2-Learn biedt naast de standaard cursus OP WEG NAAR Snel leren = leuk leren ook een uitgebreide training aan, waarvan eerder genoemde cursus een onderdeel is.

Meer informatie over brugklastraining

 

Workshop Snellezen en mindmappen voor volwassenen

Speciaal voor volwassenen die veel moeten lezen voor studie en/of beroep is deze workshop ontwikkeld. In drie bijeenkomsten komen naast snellezen en mindmappen ook andere zaken aan de orde die ervoor zorgen dat je tijd bespaart. Uit eigen ervaring weet Hermy van Eck van How-2-Learn hoe fijn het is om deze vaardigheden te beheersen.

Meer informatie over de workshop voor volwassenen

Rekenhulp voor leerlingen uit het vo en voor volwassenen die een opleiding volgen.

Leerlingen in het voortgezet onderwijs moeten in het (voor)examenjaar maximaal vier keer een rekenexamen afleggen. Ook al telt het resultaat nog niet op alle niveaus mee, het zorgt voor veel onrust. Wat moet mijn kind beheersen om de toets op referentieniveau 2F of 3F te halen? Hoe kunnen wij ons kind helpen en is hulp van buiten nodig? Kan mijn kind een aangepast examen doen? How-2-Learn is op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en kan hulp bieden bij de voorbereidingen op het rekenexamen.

Meer informatie over rekenen en het rekenexamen

 

Individuele ondersteuning bij lees-, spelling- of rekenproblemen.

Sommige leerlingen hebben een extra steuntje in de rug nodig tijdens hun schoolloopbaan. Zij hebben onvoldoende aan de hulp die zij op school krijgen en zijn gebaat bij individuele begeleiding. Bij How-2-Learn wordt deze individuele begeleiding aangeboden. Samen met de ouders en het kind/ de jongere kijken we welke hulpvraag er is en gaan we aan de slag. Door jarenlange ervaring in het basis en voortgezet onderwijs kan uitstekend aangesloten worden bij het ontwikkelingsniveau van uw kind. Ook is er voldoende kennis aanwezig over dyslexie en dyscalculie. Indien nodig wordt contact opgenomen met de school van uw kind, om de hulp nog beter aan te laten sluiten.

Meer informatie over individuele begeleiding

 

logo_staand

 

Hermy van Eck
dyslexie- en rekenspecialist