How-2-Learn Sliedrecht Home    Individuele begeleiding    Cursussen    Over ons   Contact     
         
 

Over How-2-Learn 

 
 
Direct contact? Bel: 06 - 28584533
 
 
 
           
    Over How-2-Learn

Hermy van Eck, eigenaar How-2-Learn

"Sinds 1990 ben ik werkzaam in het onderwijs. Eerst als groepsleerkracht in het speciaal- en regulier basisonderwijs en later als docent Nederlands, Culturele en Kunstzinnige Vorming, wiskunde, rekenen en computervaardigheden in het VMBO. Vanaf 2014 heb ik naast mijn baan op het VMBO, een eigen praktijk voor individuele begeleiding van leerlingen met lees-, spelling- en rekenproblemen en verzorg ik studievaardigheidscursussen voor jongeren. Dit doe ik met veel plezier."

   
           
   

Dyslexiespecialist

"Tijdens mijn master-SEN-opleiding dyslexiespecialist heb ik o.a. onderzoek gedaan naar het ontwikkelen van een haalbaar dyslexiebeleid, waardoor leerlingen met dyslexie in het VMBO een diploma kunnen halen op hun cognitieve niveau. Het hele lees- en spellingonderwijs is tijdens deze opleiding onder de loep genomen. Ook op het gebied van toetsen en testen, die gebruikt worden bij het signaleren van dyslexie, heb ik de nodige kennis opgedaan.

Ik ben als dyslexiespecialist verantwoordelijk geweest voor maken van het dyslexiebeleid en de begeleiding van leerlingen met lees-, spellingproblemen en dyslexie op scholen in het voortgezet onderwijs. Op het gebied van rekenen heb ik veel ervaring opgedaan tijdens mijn werkzaamheden in het basisonderwijs. Daardoor heb ik kennis van de diverse leerlijnen."

Reken/wiskundedocent en rekencoördinator, ondersteuning bij dyscalculie

"Als rekendocent en rekencoördinator in het voortgezet onderwijs heb ik mij verdiept in de inhoud van de referentieniveaus. Rond de problematiek van leerlingen met ernstige reken- en wiskunde problemen en dyscalculie heb ik diverse modules en cursussen gevolgd, zoals: ernstige reken- en wiskundeproblemen in het voortgezet onderwijs, het ERWD protocol in de praktijk, de vertaalcirkel en contextrekenen. Ook heb ik de opleiding Dyscalculie behandelaar van het LBRT gevolgd. Vandaar dat u bij How-2-Learn aan het juiste adres bent voor bijlessen rekenen en wiskunde op VMBO niveau."
 

Snel leren = leuk leren

"Sinds maart 2014 ben ik gecertificeerd trainer voor de cursussen “Snel Leren = Leuk Leren” en Op weg naar Snel leren = leuk leren. De cursus “Snel leren = leuk leren”, die ontwikkeld is door Time2control, zorgt ervoor dat ik jongeren (leerlingen van het VO en studenten) studievaardigheden aanleer, zoals: snellezen, mindmappen, geheugentechnieken, plannen en organiseren. Hierdoor gaat het leren beter, kunnen ze hun schoolwerk beter plannen en zijn ze minder tijd kwijt aan hun huiswerk.

De cursus Op weg naar Snel leren = leuk leren is een opstapcursus voor leerlingen uit groep 8 om de overgang naar het voortgezet onderwijs soepeler te laten verlopen. Tot slot verzorg ik ook workshops voor volwassenen, zoals de workshop “Snellezen en mindmappen voor volwassenen.”


     
         
         
         
         
         
 
    How-2-Learn  

Chr. Huygensstraat 8 3362VB Sliedrecht

06-28584533

hermy@how-2-learn.nl
Algemene voorwaarden

Facebook